POL-index - serwis informacyjny

W przypadku zmiany numeru ISSN czasopisma, należy w PBN utworzyć dwa profile czasopisma. Następnie, w systemie POL-index należy przyporządkować artykuły do właściwego numeru ISSN czasopisma, w którym zostały opublikowane.