POL-index - serwis informacyjny

W przypadku, gdy czasopismo posiada ISSN oraz eISSN, nie należy zakładać drugiego profilu czasopisma. Tylko w przypadku zmiany nr ISSN wprowadza się oddzielny profil czasopisma.