POL-index - serwis informacyjny

W pierwszej kolejności należy wprowadzić cytowania artykułów oraz monografii. Nie ma konieczności wprowadzania do systemu POL-index ustaw, rozporządzeń, aktów prawnych oraz stron internetowych.