POL-index - serwis informacyjny

W bibliografii załącznikowej nazwiska dwuczłonowe należy wprowadzać w ich oryginalnym brzmieniu.

Przykładowe cytowanie z dwuczłonowym nazwiskiem z zastosowaniem stylu Chicago:

Rostkowska-Nadolska, B, L Pośpiech, W Fortuna, S Szymaniec, R Międzybrodzki, W Gawron, and M. Latocha. 2006. “Ekspresja chemokiny RANTES w fibroblastach pochodzących z polipów nosowych; samoistna i po stymulacji lipopolisacharydami (LPS) i fitohematoksyliną (PHA).” Otolaryngologia Polska T.60 nr 2: s.143–147.