POL-index - serwis informacyjny

Redakcje czasopism naukowych, które skrupulatnie wprowadzają dane do systemu POL-index, w kolejnej parametryzacji zostaną nagrodzone dodatkowymi punktami w ramach wyliczenia wskaźnika Polskiego Współczynnika Wpływu.