POL-index - serwis informacyjny

Do systemu POL-index należy wprowadzić w pierwszej kolejności wszystkie kompletne artykuły naukowe. Pozostałe artykuły, niespełniające kryterium naukowości, można wprowadzać do systemu, jednak nie będą one brane pod uwagę przy obliczaniu PWW.