POL-index - serwis informacyjny

System POL-index nie informuje o błędnie wprowadzonych danych. Odpowiedzialność za wprowadzenie prawidłowych i kompletnych danych spoczywa na redakcji czasopisma.