POL-index - serwis informacyjny

W pierwszej kolejności, należy zwrócić się do operatorów naukowych baz danych i repozytoryjnych, z prośbą o wygenerowanie artykułów w pliku .xml zgodnym formatem z POL-index (szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacjach technicznych).

Więcej informacji dotyczących importu znajduje się tutaj.