POL-index - serwis informacyjny

Pole "rola" jest polem fakultatywnym i jego uzupełnianie nie jest obowiązkowe. Aczkolwiek, w celu budowania pełnej bazy danych sugerujemy uzupełniać informacje fakultatywne.

Rekomendujemy uzupełnienie informacji dotyczącej roli autora w przypadku publikacji wieloautorskiej.