POL-index - serwis informacyjny

W zakładce "Import" znajdują się informacje dotyczące historii importów plików zaimportowanych do systemu POL-index.

1. Należy zalogować się do systemu POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex)  używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

 

 

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Import” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

 

 

3. Wyświetli się okno, w którym należy wybrać plik przygotowany do importu. Należy kliknąć na przycisk "Historia importów".

 

 

4.   Wyświetli się historia przesłanych danych informująca o stanie przesłanych, utworzonych, zmodyfikowanych i odrzuconych artykułach. Chcąc poznać szczegóły importu należy kliknąć na rekord.

 

5. Wyświetlą się Szczegóły importu wraz z podsumowaniem importu oraz szczegółowymi informacjami.

Zawarte dane:
•    imię i nazwisko użytkownika, który wykonał masowy import danych,
•    datę rozpoczęcia i zakończenia importu,
•    czas trwania importu,
•    ilość przesłanych, utworzonych, zmodyfikowanych oraz odrzuconych artykułów,
•    PBN ID czasopisma,
•    Rok, tom, numer, strony artykułu
•    autorów artykułów,
•    POL-index ID zaimportowanego artykułu (po kliknięciu w ID system automatycznie przeniesie do wprowadzonego artykułu).

 

 

         

 Instrukcję można pobrać w formacie PDF.