POL-index - serwis informacyjny

Instrukcja składa się z dwóch części:
- pierwszy krok to eksport artykułów zapisanych w systemie PBN,
- drugi krok to import tych danych do systemu POL-index.

WAŻNE! 

Tylko osoby z rolą Przedstawiciel Redakcji Czasopisma mogą dokonać eksportu z systemu PBN, następnie zaimportowania go do sytemu POL-index.

Ta instrukcja przedstawia proces importowania artykułów, które znajdują się w systemie PBN. Jeżeli nie wszystkie artykuły są zapisane w systemie PBN, należy je dodać.

 

I.    Eksport artykułów z systemu PBNR

Należy zalogować się do systemu PBN https://pbn.nauka.gov.pl/ klikając na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

 

2.    Należy wpisać w wyszukiwarkę nazwę czasopisma (zalecane jest wpisanie nr ISSN do wyszukiwarki zaawansowanej - pozwala to na szybką i jednoznaczną identyfikację czasopisma) oraz wybrać przycisk „Szukaj”. Jeśli czasopisma nie ma w bazie należy je dodać.

3.    Po kliknięciu na nazwę czasopisma, wyświetli się widok karty czasopisma. Należy kliknąć  w zakładkę „Eksport”. 

 

4.    Należy odczekać chwilę aż otworzy się nowe okno do pobrania pliku. Następnie należy zapisać plik wygenerowany przez system.

 

Dane zostały wyeksportowane.

 

II.    Import artykułów do systemu POL-index

1.    W następnym kroku należy zalogować się do systemu POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex  używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Import” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

 

3.    Po wyświetleniu okna do zaimportowania plików należy kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wybrać plik, który użytkownik wyeksportował wcześniej z systemu PBN. Kiedy plik się załaduje,  należy kliknąć przycisk „Importuj”.

 

Istnieje możliwość zaimportowania pliku jako szkic. Wówczas należy zaznaczyć pole  „Zaimportuj jako szkic”, następnie kliknąć na przycisk „Importuj”. Wprowadzone artykuły zostaną zapisane jako szkice, a ich tytuły będą podświetlone na czerwono. W celu zatwierdzenia wszystkich danych czasopisma, należy edytować każdy szkic artykułu i zapisać jego ostateczną wersję.

4.    Po zaimportowaniu pliku, wyświetli się komunikat „Plik został załadowany i przekazany do kolejki importów”.

 

5.    Po załadowaniu danych, należy kliknąć na przycisk „Historia importów”.

 

6.    Wyświetli się historia przesłanych danych informująca o stanie przesłanych, utworzonych, zmodyfikowanych i odrzuconych artykułach. Chcąc poznać szczegóły importu należy kliknąć na rekord. 

7.    Wyświetli się szczegółowa historia importu danych, która pozwoli zweryfikować czy wszystkie dane zostały zaimportowane.

 

Należy pamiętać o zatwierdzeniu wprowadzonych danych.

 

Instrukcję można pobrać w formacie PDF.