POL-index - serwis informacyjny

1.    Należy zalogować się do systemu POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex) używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego Użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła, należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Moje czasopisma” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

3.    Wyświetli się lista czasopism. Należy kliknąć na tytuł czasopisma, w którym mają być edytowane dane.

4.    Wyświetli się karta czasopisma z wprowadzonymi artykułami. Z „Listy numerów” należy wybrać numer/tom, którego edycji danych chce się dokonać.

5.    Wyświetli się dane numeru wraz z listą artykułów wprowadzonych dla danego numeru. Należy kliknąć na przycisk „Edytuj numer”.

6.    Pojawi się komunikat „Edycja numeru. Zmiany dotyczą wszystkich artykułów w tym numerze. Kontynuować?”. Chcąc dokonać edycji numeru, należy zaakceptować powyższy komunikat.

7.    Wyświetli kreator edycji stylu numeracji. Należy wprowadzić właściwe dane, następnie kliknąć na przycisk „Zapisz” znajdujący się w lewym dolnym rogu.

8.    Po zapisaniu danych pojawi się komunikat informujący o zapisaniu numeru.

Ważne: Zmiany dotyczą wszystkich artykułów wprowadzonych do danego numeru.