POL-index - serwis informacyjny

Istnieje możliwość zapisania artykułów jako szkic. Jeśli wprowadzone dane są niepełne można zapisać jako szkic.

 

1.    Należy zalogować się do systemu POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex)  używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego Użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

 

  
2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Moje czasopisma” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

 

3.    Wyświetli się lista czasopism. Należy kliknąć na wybrany tytuł czasopisma.

4.    Wyświetli się karta czasopisma z wprowadzonymi artykułami. Z „Listy numerów” należy wybrać numer, który ma być edytowany.

5.    Wyświetli się lista artykułów wprowadzonych dla danego numeru.  Należy kliknąć na tytuł artykułu.

 

6.    Wyświetlą się dane artykułu. Należy kliknąć na przycisk „Edytuj artykuł” znajdujący się w prawym górnym rogu.

7.    Wyświetli się kreator edycji artykułu. Należy wprowadzić bądź edytować dane. Po wprowadzeniu/edycji danych, należy kliknąć na przycisk „Zapisz szkic” znajdujący się w lewym dolnym rogu strony.

8.    Wyświetli się komunikat „Zapisano szkic artykułu”. Artykuły zapisane jako szkic danego numeru oznaczone są kolorem czerwonym.

 

Ważne: Informacja o liczbie zapisanych szkiców widoczna jest na liście czasopism.
Nie można zatwierdzić danych dla czasopisma, w którym dane są niepełne - czyli istnieją artykuły zapisane jako szkice.