POL-index - serwis informacyjny

Baza POL-index jest zintegrowana z systemem PBN. Dostęp do bazy możliwy jest poprzez konto zarejestrowane w PBN. Więcej informacji na temat obsługi konta PBN znajduje się tutaj.

1.    Zakładanie konta

Zakładanie konta w systemie POL-index odbywa się za pomocą strony PBN.
Instrukcja znajduje się tutaj.

2.    Logowanie

Celem zalogowania się do systemu POL-index, należy użyć tego samego loginu i hasła, za pomocą których Użytkownik loguje się do systemu PBN. Instrukcja logowania znajduje się tutaj.

3.    Generowanie nowego hasła do systemu POL-index

W sytuacji, gdy Użytkownik zapomniał hasła do systemu POL-index, może wygenerować nowe hasło za pomocą strony PBN. Instrukcja znajduje się tutaj.

4.    Uprawnienia Przedstawiciela Redakcji Czasopisma

Główną rolą Przedstawiciela Redakcji Czasopisma („PRC”) jest składanie ankiety ewaluacyjnej czasopisma oraz zarządzanie danymi w systemie POL-index (dodawanie, edycja i usuwanie danych). Więcej informacji na temat roli PRC i instrukcja uzyskiwania uprawnień znajduje się tutaj .