POL-index - serwis informacyjny

Filmy instruktażowe zostały nagrane specjalnie na potrzeby prawidłowego korzystania z systemu PBN. Każdy film trwa około 3 minut i prowadzi przez proces najważniejszych czynności w PBN od początku do końca. Filmy zachowują ciągłość i przedstawiają rzeczywisty obraz wykonywanych działań. Każdy film opatrzony jest komentarzem, który uzupełnia obraz o treść i wyjaśnia wykonywane czynności.
Chcąc obejrzeć dany film instruktażowy, należy kliknąć w dany link w prawej części poniżej tabeli.

 
Przedstawiciel Redakcji Czasopisma
Nadawanie roli PRC
 POL-index
Eksport artykułów z PBN i import danych do POL-index
Wprowadzanie danych do POL-index
Przeglądanie, edycja i usuwanie danych w POL-index