POL-index - serwis informacyjny
Lp. Pytanie Odpowiedź
 1  Czy edycja wprowadzonych danych do bazy POL-index będzie miała wpływ na ocenę czasopisma?  Link do odpowiedzi.
 2  Jaką informację należy wpisać w pole "rola" przy dodawaniu autorów publikacji? Link do odpowiedzi
 3  Czy znak Ampersand "&" występujący w pliku xml będzie przyjmowany przez system POL-index?  Link do odpowiedzi.
 4  Czy cyrylicę należy transliterować na język łaciński? Link do odpowiedzi. 
 5  Czy po zatwierdzeniu danych dla czasopisma będzie istniała możliwość ich edycji? Link do odpowiedzi.
 6  Czy do systemu POL-index można wprowadzać cytowania bez polskich znaków? Link do odpowiedzi.
 7  Czy konieczne jest wpisanie pełnego zakresu stron w bibliografii załącznikowej? Link do odpowiedzi.
 8  W jaki sposób usunąć szkice wprowadzonych artykułów? Link do odpowiedzi.
 9  Czy konieczne jest podawanie PBN ID jednostki naukowej w polu dotyczącym afiliacji? Link do odpowiedzi.
10 Czasopismo zmieniło numer ISSN. Jak wprowadzić dane do POL-index? Link do odpowiedzi.
11 Zaimportowałem plik xml jako szkic. Czy mogę jeszcze raz zaimportować plik, aby nadpisać dane? Link do odpowiedzi.
12 Czy brak informacji o typie artykułu będzie potraktowane jako dane niekompletne? Link do odpowiedzi.
13 Dlaczego podczas dodawania cytowań przy każdej pozycji pojawia się jedynka? Link do odpowiedzi.
14 Czy należy zakładać dwa profile dla czasopisma, które posiada numer ISSN oraz eISSN? Link do odpowiedzi.
15  Jaki należy podać język publikacji w przypadku artykułu opublikowanego w dwóch językach? Link do odpowiedzi.
16  Czy należy zamieszczać w bibliografii załącznikowej akty prawne oraz strony internetowe? Link do odpowiedzi.
17  W jaki sposób przygotować opis bibliograficzny monografii wieloautorskiej napisanej pod redakcją naukową? Link do odpowiedzi.
18  W jaki sposób należy wprowadzać nazwiska autorów z przedrostkami von, de? Link do odpowiedzi.
19 W jaki sposób należy wprowadzać w publikacjach afiliację w języku innym niż język polski? Link do odpowiedzi.
20  W jaki sposób należy wprowadzić dwuczłonowe nazwiska autorów w bibliografii załącznikowej? Link do odpowiedzi.
21  Która z przeglądarek internetowych jest rekomendowana celem użytkowania systemu POL-index? Link do odpowiedzi.
22  Dlaczego warto wprowadzać dane do POL-index? Link do odpowiedzi.
23  Czy do bazy POL-index należy wprowadzić artykuły, które nie są artykułami naukowymi? Link do odpowiedzi.
24  Czy do systemu POL-index należy wprowadzać streszczenia w języku angielskim? Link do odpowiedzi.
25  Czy należy tworzyć spis treści zeszytu? Link do odpowiedzi.
26  Czy system POL-index informuje o błędnie wprowadzonych danych? Link do odpowiedzi.
27  Czy do systemu można wprowadzić zapis bibliograficzny przyjęty przez autora publikacji? Link do odpowiedzi.
28  W jaki sposób należy postąpić z artykułami nieposiadającymi bibliografii załącznikowej? Link do odpowiedzi.
29  W jaki sposób można wprowadzać artykuły zamieszczone w innej bazie danych? Link do odpowiedzi.
    .