POL-index - serwis informacyjny

1.    W pierwszym kroku należy zalogować się do systemu POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex  używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Import” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

 

3.    Po wyświetleniu okna do zaimportowania plików należy kliknąć przycisk „Przeglądaj”. Następnie należy wybrać plik importowy zapisany na komputerze. Kiedy plik się załaduje, należy kliknąć przycisk „Importuj”.

 

Istnieje możliwość zaimportowania pliku jako szkic. Wówczas należy zaznaczyć pole  „Zaimportuj jako szkic”, następnie kliknąć na przycisk „Importuj”. Wprowadzone artykuły zostaną zapisane jako szkice, a ich tytuły będą podświetlone na czerwono. W celu zatwierdzenia wszystkich danych czasopisma, należy edytować każdy szkic artykułu i zapisać jego ostateczną wersję.

4.    Po zaimportowaniu pliku, wyświetli się komunikat „Plik został załadowany i przekazany do kolejki importów”.

 

5.    Po załadowaniu danych, należy kliknąć na przycisk „Historia importów”.

 

6.    Wyświetli się historia przesłanych danych informująca o stanie przesłanych, utworzonych, zmodyfikowanych i odrzuconych artykułach. Chcąc poznać szczegóły importu należy kliknąć na rekord. 

7.    Wyświetli się szczegółowa historia importu danych, która pozwoli zweryfikować czy wszystkie dane zostały zaimportowane.

 

Należy pamiętać o zatwierdzeniu wprowadzonych danych.