POL-index - serwis informacyjny

Przygotowanie pliku do importu danych z naukowych baz danych i repozytoriów

System POL-index umożliwia importowanie danych o publikacjach (wraz z bibliografią załącznikową), przygotowanych przez operatorów naukowych baz danych i repozytoriów takich jak: AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL i PSJD i inne,  zgodnym ze standardem systemu POL-index ¬— pliku .xml.
 Więcej informacji o schemacie pliku .xml znajduje się tutaj.


Chcąc zaimportować dane bibliograficzne zamieszczone w  bazie należy:
1.    Zwrócić się do operatora danej bazy z zapytaniem o możliwość przygotowania przez operatora pliku w formacie .xml zgodnego z POL-index, zawierającego wymagane dane o publikacjach wraz z bibliografią załącznikową.
2.    Jeśli operator wyrazi gotowość do udostępnienia pliku z danymi, należy upewnić się, że dane zgromadzone w naukowej bazie danych są kompletne i poprawne (w tym  przede wszystkim zawierają informacje o bibliografii załącznikowej) oraz odebrać od operatora bazy plik .xml zawierający te dane, zgodne ze schematem POL-index.
3.    Jeżeli to możliwe, rekomenduje się weryfikację zawartości pliku .xml pod względem kompletności i poprawności. W tym celu należy skorzystać ze wsparcia działu informatycznego.
4.    Posiadając  przygotowany przez operatora naukowej bazy danych (repozytorium) plik .xml,  należy dokonać importu danych z pliku do systemu POL-index.

Import danych z pliku .xml przygotowanego przez bazę danych

1.    Należy zalogować się do systemu POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex)  używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego użytkownik loguje się do systemu PBN.

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Import” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

 

3.    Po wyświetleniu okna do importu plików, należy kliknąć przycisk „Przeglądaj” i wybrać plik, który użytkownik otrzymał od operatora bazy danych. Kiedy plik się załaduje,  należy kliknąć przycisk „Importuj”.

 

Jedną z możliwości edycji danych jest zapisanie pliku jako szkic. Wówczas należy zaznaczyć pole „Zaimportuj jako szkic”, następnie kliknąć na przycisk „Importuj”. Wprowadzone artykuły zostaną zapisane jako szkice, a ich tytuły będą podświetlone na czerwono. Jeśli dane okażą się niekompletne, należy je uzupełnić klikając na przycisk „Edytuj artykuł”.
Po upewnieniu się czy dane są kompletne i prawdziwe, należy zapisać ostateczną wersję wprowadzonych artykułów klikając na przycisk „Zapisz”.

4.    Po zaimportowaniu pliku, wyświetli się komunikat „Plik został załadowany i przekazany do kolejki importów”.

 

5.    Po załadowaniu danych, należy kliknąć na przycisk „Historia importów”.

 

6.    Wyświetli się informacja o stanie przesłanych, utworzonych, zmodyfikowanych i odrzuconych artykułach. Chcąc poznać szczegóły importu należy kliknąć na rekord. 

7.    Wyświetli się szczegółowa historia importu danych, która zawiera:
•    imię i nazwisko użytkownika, który wykonał masowy import danych,
•    datę rozpoczęcia i zakończenia importu,
•    czas trwania importu,
•    ilość przesłanych, utworzonych, zmodyfikowanych oraz odrzuconych artykułów,
•    PBN ID czasopisma,
•    Rok, tom, numer, strony artykułu
•    autorów artykułów,
•    POL-index ID zaimportowanego artykułu (po kliknięciu w ID system automatycznie przeniesie do wprowadzonego artykułu).

 

Dane zostały zaimportowane.

WAŻNE:
Należy pamiętać o zatwierdzeniu wprowadzonych danych.

Instrukcję można pobrać w formacie pdf.