POL-index - serwis informacyjny

1. Należy zalogować się do systemu POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex)  używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

 

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Moje czasopisma” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

3.    Wyświetli się lista czasopism. Należy kliknąć na wybrany tytuł czasopisma.

4.  Wyświetli się karta czasopisma z wprowadzonymi artykułami. Z „Listy numerów” należy wybrać numer, z którego dane mają zostać przeniesione.

5. Po wybraniu właściwego numeru wyświetli się lista artykułów wprowadzonych dla danego numeru. Należy kliknąć na tytuł artykułu, który ma zostać przeniesiony do innego numeru.

6. Wyświetlą się dane artykułu. Należy kliknąć na przycisk „Edytuj artykuł” znajdujący się w prawym górnym rogu.

7. Wyświetli się kreator edycji artykułu. W polu "Dane numeru" po prawej stronie widoku należy kliknąć na przycisk "Przenieś artykuł do innego numeru".

 
8. Następnie pojawi się okno z listą numerów. Należy kliknąć na numer, do którego ma zostać przeniesiony artykuł.

9.    Następnie należy zapisać wprowadzone zmiany klikając na przycisk „Zapisz” znajdujący się w lewym dolnym rogu kreatora.

10.    Po zapisaniu danych pojawi się komunikat „Zapisano artykuł”.