POL-index - serwis informacyjny

Dodawanie numeru czasopisma

 1.  Należy zalogować się do systemu POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex używając loginu (e-mail) i hasła za pomocą, którego Użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

 

2.  Następnie należy kliknąć w zakładkę „Moje czasopisma” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

 

3.  Wyświetli się lista czasopism, których zalogowany Użytkownik jest Przedstawicielem.

4.   Po kliknięciu na tytuł czasopisma wyświetli się strona czasopisma. Chcąc dodać numer czasopisma należy kliknąć na przycisk „Dodaj numer”.

WAŻNE!
W przypadku, gdy czasopismo posiada np. dwa nr ISSN musi posiadać dwa profile czasopisma w systemie PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/). Informację tę również należy zamieścić w polu „Dodatkowe informacje” w karcie czasopisma w POL-index.

5. Wyświetli się kreator dodawania numeru w czasopiśmie. Należy wybrać odpowiedni styl numeracji oraz wprowadzić dane. Jeśli tom/zeszyt został wydany na przełomie lat, można wpisać to ręcznie (np. 2012/2013). Należy wybrać taki styl numeracji jaki widnieje na okładce wersji drukowanej. Nazewnictwo powinno być takie samo, jak na okładce wydanych egzemplarzy. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zapisz” znajdujący się w lewym dolnym rogu strony.

6.    Po zapisaniu danych pojawi się komunikat „Zapisano numer”.