POL-index - serwis informacyjny

1.    Należy zalogować się do systemu POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex)  używając loginu (e-mail) i hasła, za pomocą którego użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Moje czasopisma” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

 

 

3.    Wyświetli się lista czasopism. Należy kliknąć na wybrany tytuł czasopisma.

4.    Wyświetli się karta czasopisma z wprowadzonymi artykułami. Z „Listy numerów” należy wybrać numer, którego edycji danych chce się dokonać.

 

5.    Wyświetli się lista artykułów wprowadzonych dla danego numeru. Należy kliknąć na tytuł artykułu, który ma być edytowany.

6.    Wyświetlą się dane artykułu. Należy kliknąć na przycisk „Edytuj artykuł” znajdujący się w prawym górnym rogu.

7.    Wyświetli się kreator edycji artykułu. Należy wprowadzić bądź edytować dane. Po wprowadzeniu/edycji danych, należy kliknąć na przycisk „Zapisz” znajdujący się w lewym dolnym rogu strony.