POL-index - serwis informacyjny

Rocznik - dokładnie należy sprawdzić wpisywany rok publikacji, nie może on różnić się od roku wydania numeru, w którym publikacja została faktycznie wydrukowana.

Tom - pole należy uzupełniać wtedy, gdy istnieje ono w numeracji czasopisma, bez jakichkolwiek znaków specjalnych, bez podawania ponownie roku wydania artykułu.

Numer - należy podawać jedynie numer wydania czasopisma w danym roku (bez podawania numeracji ciągłej), bez jakichkolwiek znaków specjalnych (poza sytuacją wydania numeru łączonego) oraz ponownego podawania roku wydania artykułu.
Jaki styl numeracji wybrać:

1.    Jeśli czasopismo ma hierarchiczną numerację, tzn. numerację ciągłą tomów w obrębie numeracji zeszytów, zaznaczamy:
styl numeracji: Tom/Numer
np.: Rocznik: 2005; Tom: 25; Numer: 3

2.    Jeśli czasopismo ma tylko numerację niższego poziomu, powtarzającą się w ciągu roku, zaznaczamy:
styl numeracji: Numer
np.: Rocznik: 2012; Numer: 1

3.    Jeśli czasopismo ma tylko numerację wyższego poziomu, nie powtarzającą się, ciągłą, zaznaczamy:
styl numeracji: Tom
np.: Rocznik: 2008; Tom: 30

4.    Jeśli czasopismo pozbawione jest numeracji, a jedynym elementem rozróżniającym tomy jest data roczna, zaznaczmy:
styl numeracji: brak
np. Rocznik: 2012