POL-index - serwis informacyjny

Celem poprawnego przesłania danych dla czasopisma, należy dokonać ich zatwierdzenia. Dane dla czasopisma można zatwierdzać wielokrotnie. Należy pamiętać, aby po każdej edycji artykułów i numerów czasopisma, ponownie wszystko zatwierdzić. W przeciwnym razie nowowprowadzone informacje nie zostaną zapisane.

Odpowiedzialność za dostarczenie poprawnych danych do systemu POL-index spoczywa na redakcji czasopisma. Należy upewnić się, że wprowadzone dane są kompletne i poprawne.

1.    Należy zalogować się do systemu POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex  używając loginu (e-mail) i hasła za pomocą, którego użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Moje czasopisma” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

3.    Wyświetli się lista czasopism, których zalogowany Użytkownik jest Przedstawicielem. Należy kliknąć na wybrany tytuł czasopisma.

4.   Wyświetli się strona czasopisma. Należy sprawdzić czy nie ma zapisanych artykułów jako szkic. Jeśli są, należy wprowadzić wymagane dane i zapisać jako artykuł. Jeśli wszystkie dane wprowadzonych artykułów są poprawne, należy kliknąć na czerwony przycisk „Zatwierdź dane dla czasopisma”.

WAŻNE!
W przypadku, gdy czasopismo posiada np. dwa nr ISSN musi posiadać dwa profile czasopisma w systemie PBN. Informację tę również należy zmieścić w polu „Dodatkowe informacje” w karcie czasopisma.

5.    Wyświetli się oświadczenie o treści: „Niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą wprowadzone dane czasopisma XXXXX są prawdziwe i kompletne i są gotowe do przetworzenia w celu obliczenia Polskiego Wskaźnika Wpływu”, które należy potwierdzić. W przypadku rezygnacji dane nie zostaną potwierdzone.

6.    Po zaakceptowaniu oświadczenia należy kliknąć na przycisk „Zatwierdź dane dla czasopisma”.

7.    Po zatwierdzeniu danych pojawi się komunikat „Dane czasopisma zostały zatwierdzone”.