POL-index - serwis informacyjny

Dodawać i edytować dane w systemie POL-index może tylko i wyłącznie Użytkownik posiadający uprawnienia Przedstawiciela Redakcji Czasopisma. W tym celu należy zalogować się do systemu POL-index. Więcej informacji dotyczących logowania znajduje się tutaj.

Do systemu POL-index dane można dodawać w sposób ręczny poprzez interfejs www oraz za pomocą masowego importu danych.

W kreatorze dodawania informacji do POL-index, istnieją pola oznaczone czerwoną gwiazdką - są to pola obowiązkowe, które należy koniecznie uzupełnić w celu pomyślnego dodania publikacji. Kreator dodawania publikacji zawiera również pola fakultatywne, które zaleca się uzupełnić celem zbudowania kompletnej bazy danych.

I.    Ręczne dodawanie danych poprzez interfejs www.

1.    Dodawanie numeru czasopisma

Do systemu POL-index można dodawać numery czasopisma według wybranej numeracji .
Instrukcja znajduje się tutaj.

2.    Dodawanie artykułu

Dodawanie artykułu do systemu POL-index możliwe jest tylko po wcześniejszym wprowadzeniu numeru czasopisma. Artykuł można dodać ręcznie poprzez interfejs www. Instrukcja znajduje się tutaj.

3.     Zapisywanie niepełnych danych

Istnieje możliwość zapisywania niepełnych artykułów jako szkiców. Tytuł artykułu zapisanego jako szkic zawsze wyświetla się na czerwono. Instrukcja znajduje się tutaj.II.    Import

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne zawierają szczegółowe informacje techniczne ułatwiające wykonanie importu do systemu POL-index. W celu poprawnego wykorzystania informacji zawartych w tym dziale, niezbędna jest znajomość zagadnień IT. Opis formatu pliku xml znajduje się tutaj.

Import danych

W systemie POL-index istnieje możliwość masowego importu danych za pomocą pliku importowego xml. Instrukcja importu znajduje się tutaj.

Szczegóły importu

Do dokonaniu każdego importu danych, istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi importu danych, jak i też ewentualnych błędów importu. Instrukcja odczytania szczegółów importu znajduje się tutaj.

Historia importów

Każdy wykonany import danych do POL-index zapisuje się w historii importów.
Instrukcja wyszukiwania historii importów znajduje się tutaj.

Eksport danych z PBNR i import danych do POL-index

Przedstawiciel Redakcji Czasopisma posiada możliwość eksportu danych z PBN celem zaimportowania ich do systemu POL-index. Dane z PBN do POL-index nie przenoszą się automatycznie. Instrukcja eksportu danych z PBN znajduje się tutaj.

Import danych z innych baz

System POL-index umożliwia importowanie danych o publikacjach (wraz z bibliografią załącznikową), przygotowanych przez operatorów naukowych baz danych i repozytoriów takich jak: AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL i PSJD i inne,  zgodnym ze standardem systemu POL-index  - pliku .xml. W celu zaimportowania pliku xml z innych baz danych, należy postępować z krokami opisanymi w instrukcji.


III.    Edycja, przenoszenie i usuwanie danych

W systemie POL-index wszelkie zmiany dotyczące danych artykułów i numerów czasopism, mogą być dokonane tylko przez Przedstawiciela Redakcji Czasopisma.

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące funkcjonalności w POL-index:

1.    Edycja numeru czasopisma.
2.    Usuwanie numeru czasopisma wraz z zawartością.
3.    Edycja artykułu.
4.    Przenoszenie artykułu do innego numeru.
5.    Usuwanie artykułu.