POL-index - serwis informacyjny

W systemie POL-index wszystkie informacje dotyczące czasopism naukowych pochodzą z bazy Polskiej Bibliografii Naukowej. Możliwość zarządzania danymi czasopisma w systemie POL-index, posiada osoba z nadaną rolą Przedstawiciela Redakcji Czasopisma.

Dodawanie czasopisma

Czasopismo do bazy PBN może dodać tylko zalogowany Użytkownik. Instrukcja znajduje się tutaj.

Edycja danych czasopisma

Edycji danych czasopisma, poza okresem składania ankiet, może dokonać Administrator systemu. W tym celu należy wysłać zgłoszenie do Zespołu Wsparcia Użytkowników i podać niezbędne informacje zgodnie z instrukcją.