POL-index - serwis informacyjny

Dodawanie wpisów bibliograficznych w systemie POL-index jest czynnością bardzo ważną ze względu na jakość wprowadzanych danych. Przygotowanie cytowań z opublikowanych artykułów naukowych pozwoli obliczyć Polski Współczynnik Wpływu.

Pojedyncze cytowanie powinno zawierać wystarczającą ilość metadanych umożliwiającą jednoznaczną identyfikację cytowanej pracy. 
Każdy wpis bibliograficzny w POL-index musi zawierać:
•    nazwisko i imię autora (autorów),
•    rok,
•    tytuł artykułu,
•    nazwę czasopisma.
Są to główne informacje, które koniecznie muszą być wprowadzone do systemu  POL-index.
Rekomendujemy wybór formatu Chicago, ponieważ ten zapis bibliograficzny zawiera najistotniejsze dane, których wprowadzenie nie powinno stanowić kłopotu, a jednocześnie przyczyni się do skutecznego obliczenia Polskiego  Współczynnika Wpływu. Ujednolicenie wpisów bibliograficznych usprawni pracę podczas wprowadzania publikacji do systemu Pol-index.

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ARTYKUŁU NAUKOWEGO:
Tytuł: „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”
Czasopismo: Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Autor: Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński
Rok: 2013
Tom: 19
Nr Zeszytu: 1
Strony: 37-41.


Proszę zwrócić uwagę na oddzielenie partii danych kropkami, natomiast cudzysłowu używamy przy oznaczeniu tytułu artykułu. Zastosowanie tej techniki zdecydowanie polepszy czytelność wpisu.
Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie.
Uwaga! Znaku dwukropka używamy przed wstawieniem numeru stron, na których został zamieszczony artykuł w danym czasopiśmie.
Wyjątek - jeśli imię autora nie można napisać w pełnej wersji, prosimy wpisać inicjał imienia.
Przykład 1.
Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej.” Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
W przypadku publikacji w czasopiśmie oczekujemy: nazwiska i imienia autora, roku,  tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na której znajduje się publikacja.

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA KSIĄŻKI:

Tytuł: Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne
Autor: Bronowska  Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan
Rok: 2009
Miejsce wydania: Szczecin
Wydawnictwo: Wydawnictwo PrintGroup

Uwaga! Proszę zwrócić uwagę na dwukropek między miejscem wydania a wydawnictwem.

Przykład 2.
Bronowska  Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

PRZYKŁAD STYLU CHICAGO DLA ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE:

Tytuł: W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych
Autor:Lewandowski Roman,  Ireneusz Kowalski
Książka: Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia
Rok: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Strony: 253-266.

Uwaga! Prosimy zwrócić uwagę, że po tytule książki należy postawić przecinek.


Przykład 3.
Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Jeśli w wpisie bibliograficznym pojawia się miejsce wydania, należy je wpisać przed wydawnictwem.
W przypadku wystąpienia nazwy miejscowości w nazwie wydawnictwa nie należy wprowadzać dwa razy miejsca wydania.
Prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie  roku, tytułu rozdziału książki, tytułu książki, miejsca wydania oraz  wydawnictwa.

Inne style bibliograficzne

Jeśli czasopismo naukowe posiada wersję elektroniczną i Redakcja ma dostęp do publikacji w wersjach elektronicznych (np. PDF), jak najbardziej można wybrać inny zapis bibliograficzny. Ważne jednak, aby był on zgodny ze standardami wprowadzania cytowań do systemu POL-index. Wybrany przez nas styl Chicago może być podpowiedzią, jak w przystępny sposób wprowadzać publikacje.
Bardzo dobrym wyborem jest również format Bibtex, jednak sposób jego zapisu jest informatyczny.

Można również wybrać inny format cytowania np. APA, CELL, Nature, Harvard, MLA, ISO690.
Ujednolicenie zapisu przyczyni się do skutecznego obliczenia Polskiego Współczynnika Wpływu.