POL-index - serwis informacyjny

W celu ułatwienia przygotowania do złożenia wniosku w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, o którym informacje znajdują się tutaj, przygotowany został dedykowany podręcznik użytkownika.

Obecnie dostępna, najnowsza wersja podręcznika, pochodzi z dnia 25-09-2018 r. Można ją pobrać tutaj: WCN w POL-index manual 2018 09 25.pdf

Zmiany w stosunku do wersji z dnia 03-09-2018 r. : SLAJD 11 --> zmiana maksymalnej dopuszczalnej objętości pliku PDF (z 100 MB na 50 MB)

Zmiany w stosunku do wersji z dnia 07-09-2018 r. : SLAJD 12 --> dodanie informacji o dacie udostępnienia funkcjonalności, zmiana zdjęcia funkcjonalności

 

Od momentu ogłoszenia informacji o konkursie, zespół wsparcia użytkownika otrzymuje wiele pytań dotyczących prac w systemie POL-index jakie trzeba przeprowadzić na potrzeby "Wsparcia dla czasopism naukowych". Na tej stornie będziemy sukcesywnie zamieszczać najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.

LP  PYTANIE  ODPOWIEDŹ 
 1  Na potrzeby konkursu WCN w systemie POL-index konieczne będzie zamieszczenie plików z pełnymi tekstami numerów czasopism (o objętości do 50 MB i w formacie PDF). Czy po zamieszczeniu w systemie pliki te będą publicznie dostępne?  Nie. Zamieszczone pliki będą dostępne jedynie dla osób z rolą Przedstawiciel Czasopisma dla czasopisma do którego zostały dodane. Pliki będą również widoczne dla osoby składającej wniosek w imieniu czasopisma w systemie OSF (na podstawie klucza autoryzacyjnego wygenerowanego przez system PBN/POL-index - slajd 12 podręcznika użytkownika).
 2  Czy w systemie POL-index można już dodawać pliki z pełnymi tekstami numerów czasopisma?  Tak.
3 Czy w systemie PBN można już wygenerować klucz do wprowadzenia w systemie OSF w momencie składania wniosku? Tak. Klucz jest dostępny w systemie PBN po zalogowaniu i kliknięciu w przycisk "Zalogowano: Imię i Nazwisko" w prawym górnym rogu ekranu.
4 Jak w systemie POL-index raportować afiliacje do jednostek naukowych z zagranicy na potrzeby konkursu WCN? Jeśli jednostka (ani jej jednostka nadrzędna) do której afiliuje autor nie znajdują się w systemie POL-on/PBN, należy w sekcji "Afiliacje" wprowadzić nazwę tej jednostki i zaznaczyć checkbox "Brak w PBN". Lista instytucji, znajdujących się w POL-on jest dostępna w  ogólnodostępnych zestawieniach POL-on.
5 Jak w systemie POL-index raportować afiliacje do jednostek naukowych niskiego poziomu ale podległych pod jednostki znajdujące się w systemie POL-on/PBN np. do katedr, zakładów?

PRZYKŁAD: Autor afiliuje artykuł do Zakładu Neurolingwistyki, który podlega pod Instytut Filologii, który podlega pod Wydział Filologii, który podlega pod Uniwersytet. Z wymienionych jednostek w systemie POL-on/PBN występują tylko Wydział i Uniwersytet.

Raportowanie wygląda następująco:

1) W sekcji "Afiliacje" w polu "Nazwa" należy tekstem wpisać miejsce afiliacji jak na wolumenie czasopisma. W naszym przykładzie "Zakład Neurolingwistyki".

2) W polu "identyfikator PBN" należy wprowadzić identyfikator najniższego rzędu jednostki pod którą podlega jednostka afiliacji a która jest w systemie POL-on/PBN. W naszym przykładzie jest to identyfikator Wydziału.

Pomimo, iż Zakład Neurolingwistyki nie występuje samodzielnie w bazie POL-on/PBN, to zaznaczenie w tej sytuacji checkboxu "Brak w PBN" nie jest właściwe.

6 Moje wyliczenia dotyczące języków artykułów zaraportowanych w POL-index nie zgadzają się z wartością widoczną we wniosku w OSF. Jaka może być tego przyczyna?

Wyliczenia (języków i afiliacji) widoczne we wniosku w systemie OSF wykonywane są automatycznie przez system POL-index na podstawie zaraportowanych do niego danych. Na potrzeby wyliczeń brane są jedynie artykuły typu "oryginalny artykuł naukowy" (domyślny typ artykułu w POL-index). Jeśli do systemu zaraportujemy również artykuły innych typów np. "inne o charakterze niecytowalnym", nie będą one brane pod uwagę przy wyliczeniach. Jedynie oryginale artykuły naukowe składają się na pulę 100% na której prowadzone są wyliczenia.